Послуги

ТОВ АФ «Конто-Консалтінг» здійснює аудит фінансової звітності підприємств відповідно до вимог П(С)БО, МСФЗ, ГААП, ведення бухгалтерського й податкового обліку, а також надає комплексне  інформаційно-консультаційне обслуговування.

В основу нашої роботи закладена чітка методологія організації бухгалтерського обліку.

Ми можемо також запропонувати повне бухгалтерське обслуговування підприємств, що передбачає ведення обліку нашими фахівцями.

Аудиторська фірма «Конто-Консалтінг» надає такі види послуг:

  • аудит фінансової звітності, відповідно до національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
  • аудит податкової звітності компаній та представництв нерезидентів;
  • вибіркові тематичні перевірки (касові операції, обліку основних засобів, обліку матеріалів і т. і..);
  • постановка й ведення бухгалтерського обліку: розробка наказів про облікову політику; та системи документообігу на підприємстві, облік заробітної плати, підготовка  й подання фінансової та податкової звітності;
  • оглядова аудиторська перевірка системи ведення бухгалтерського обліку;
  • надання усних і письмових консультацій з питань ведення бухгалтерського і податкового обліку;
  • підтвердження достовірності й повноти річної фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств-емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів;
  • трансформація фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності;
  • незалежні оцінки і експертизи.

Більш детально див. Тарифи


сайт создан компанией создание веб сайтов