Про нас

Аудиторська фірма «Конто-Консалтінг» працює на ринку аудиторських і консалтингових послуг з 1997 року. (Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1782).

Очолює фірму Мазуренко Валерій Іванович, д.е.н., доцент, сертифікат аудитора серії А № 000204, виданий на підставі закону України «Про аудиторську діяльність» рішенням Аудиторської палати України №12 від 17.02.1994р.Основними принципами роботи фірми є професіоналізм і відповідальність за результати своєї роботи, компетентність і практичний досвід, незалежність і об'єктивність. Наша діяльність спрямована на зниження фінансових ризиків та максимальний захист інтересів клієнтів.

Нам близькі й зрозумілі проблеми клієнтів, тому ми пропонуємо ті послуги, які можуть істотно підвищити ефективність роботи підприємства, зроблять його більш прозорим і привабливим для партнерів та інвесторів, створять можливість для подальшого розвитку бізнесу.

Персонал нашої фірми складається з висококваліфікованих  фахівців в сфері аудиту, бухгалтерського обліку, оподатковування зі значним стажем роботи у різних галузях економіки.

Робочі мови: українська, російська, англійська

Співробітництво з нашою компанією може будуватися як на підставі укладання разових угод на надання того або іншого виду аудиторських послуг, так і на підставідовгострокового обслуговування клієнта.

Для кожного проекту добирається  група спеціалістів, що має досвід роботи у сфері бізнесу замовників.

Фірма має достатню матеріально-технічну базу, широко використовується інформаційно-довідкові  та періодичні видання.

Професійний досвід, налагоджена система пошуку необхідної інформації, використання власного програмного забезпечення та сучасних технологій гарантує якісне обслуговування клієнтів. 

Ми гарантуємо нашим клієнтам дотримання конфіденційності інформації.


сайт создан компанией создание веб сайтов