Тарифи

Високим попитом користується абонементне інформаційно-консультаційне обслуговування, що дозволяє нашим замовники  оперативно одержувати необхідну інформацію як в усної, так і в  письмової формі (письмова відповідь на запит надається протягом 3-х робочих днів в умовах звичайної терміновості.

Вартість послуг для кожного замовника визначається індивідуально й залежить від  стану бухгалтерського й податкового обліку, системи внутрішнього контролю, обсягу документообігу (кількістю первинних документів) і інших фактораів.

1. Проведення аудиторських перевірок

аудит фінансової (бухгалтерської) звітності підприємства 800 грн за день роботи
аудит фінансового стану засновників банків, підприємств із іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств 800 грн за день роботи
щомісячні аудиторські перевірки ведення бухгалтерського й податкового обліку від 5000 на місяць
підтвердження достовірності й повноти річної фінансової звітності відкритих акціонерних товариств Від 10000 грн
термінова оглядова аудиторська перевірка (2 дні) Від 1000 грн
вибіркова тематична аудиторська перевірка Від 1000 грн
трансформація фінансової звітності За домовленістю

 

2. Надання консультаційних  послуг

усні разові консультації 200 грн за 1 годину
письмові консультації 500 грн за 1 годину
постійне консультаційне обслуговування 1000-4000 грн на місяць

 

3. Ведення бухгалтерського й податкового обліку

Ведення бухгалтерського обліку:

 • Нарахування заробітної плати
 • Складання:
  • авансових звітів,
  • документів з обліку руху основних засобів та інших необоротних  активів,
  • документів з обліку запасів,
  • документів з обліку витрат,
 • Складання й подання звітів з податків та внесків з заробітної плати: звіт у Пенсійний фонд (щомісячно), звіт до Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності (щоквартально), звіт до Фонду зайнятості (щоквартально), звіт до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві (щоквартально), розрахунок про нарахований дохід і утриманий податок з доходів фізичних осіб (Форма 1-ДФ, щоквартально);
Від 1500 до 7000 грн на місяць

Ведення податкового обліку

 • складання й подання декларації з податку на прибуток підприємства (за 1 квартал, півріччя, 9 місяців, 11 місяців (при потребі) і за рік);
 • складання й подання декларації з податку на додану вартість (ПДВ) (щомісячно або щоквартально);
 • ведення реєстрів отриманих і виданих податкових накладних;
 • підготовка й подання звітності з комунального податку (щоквартально);
 • підготовка й подання розрахунку суми збору за забруднення навколишнього природного середовища (щоквартально);
 • підготовка й подання розрахунку суми податку із власників транспортних засобів (за рік або по  факту придбання транспортного засобу);
 • підготовка платіжних доручень.**
Від 2500 до 7000 грн на місяць
Комплексне ведення бухгалтерського та податкового обліку для новостворених представництв. 2000-4000 грн на місяць
Ведення бухгалтерського й податкового обліку Від 5000 до 12000 грн на місяць

* Коефіцієнт за складність від 1,5 до 2,0
   Надбавка за терміновість від 1,5 до 2,0

Ціни коректуються з урахуванням коефіцієнта інфляції

**Виконавець не здійснює розрахункових операцій (одержання, видачу готівки, здійснення перерахування коштів)


сайт создан компанией создание веб сайтов